Select Page
Shpërndaje

Mësoni numrat Arab.

Numri Njëmbëdhjetë ( 11 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Dymbëdhjetë ( 12 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Trembëdhjetë ( 13 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Katërmbëdhjetë ( 14 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Pesëmbëdhjetë ( 15 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Gjashtëmbëdhjetë ( 16 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Shtatëmbëdhjetë ( 17 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Tetëmbëdhjetë ( 18 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Nëntëmbëdhjetë ( 19 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Njëzetë ( 20 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Provim për numrat nga 11-20.


0%
2 votes, 5 avg
0
numrat

Quiz Numrat Arabisht 11-20

1 / 10

Numri Gjashtëmbëdhjetë ( 16 ) në gjuhën Arabe

2 / 10

Numri Katërmbëdhjetë ( 14 ) në gjuhën Arabe

3 / 10

Numri Dymbëdhjetë ( 12 ) në gjuhën Arabe

4 / 10

Numri Tetëmbëdhjetë ( 19 ) në gjuhën Arabe

5 / 10

Numri Njëmbedhjetë ( 11 ) në gjuhën Arabe

6 / 10

Numri Njëzetë ( 20 ) në gjuhën Arabe

7 / 10

Numri Shtatëmbëdhjetë ( 17 ) në gjuhën Arabe

8 / 10

Numri Trembëdhjetë ( 13 ) në gjuhën Arabe

9 / 10

Numri Tetëmbëdhjetë ( 18 ) në gjuhën Arabe

10 / 10

Numri Pesëmbëdhjetë ( 15 ) në gjuhën Arabe

Your score is

0%Shpërndaje

Pin It on Pinterest

Share This