Select Page
Shpërndaje

Mësoni numrat Arab.

Numrat në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Zero ( 0 ) Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri një ( 1 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Dy ( 2 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Tre ( 3 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Katër ( 4 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Pesë ( 5 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Gjashtë ( 6 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Shtatë ( 7 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Tetë ( 8 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Nëntë ( 9 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Numri Dhjetë ( 10 ) në Arabisht

Kliko këtu që ta shikosh!

Provim për numrat nga 1-10


0%
2 votes, 3 avg
0
numrat

Quiz Numrat Arabisht 0-10

1 / 11

Numri Një ( 1 ) në gjuhën Arabe ?

2 / 11

Numri Shtatë ( 7 ) në gjuhën Arabe

3 / 11

Numri Katër ( 4 ) në gjuhën Arabe

4 / 11

Numri Gjashtë ( 6 ) në gjuhën Arabe

5 / 11

Numri Pesë ( 5 ) në gjuhën Arabe

6 / 11

Numri Tetë ( 8 ) në gjuhën Arabe

7 / 11

Numri Zero ( 0 ) në gjuhën Arabe?

8 / 11

Numri Nëntë ( 9 ) në gjuhën Arabe

9 / 11

Numri Dy ( 2 ) në gjuhën Arabe

10 / 11

Numri Dhjetë ( 10 ) në gjuhën Arabe

11 / 11

Numri Tre ( 3 ) në gjuhën Arabe

Your score is

0%Shpërndaje

Pin It on Pinterest

Share This