Select Page
Shpërndaje

Mësoni alfabetin e gjuhës Arabe – Abetarja Kuranore elifbaja

Skronja e parë e gjuhës Arabe "Elif" --Kliko

Elif

Skronja e dytë e gjuhës Arabe "Ba"

Ba

Skronja e tretë e gjuhës Arabe "Ta"

Ta

Skronja e katërt e gjuhës Arabe "Tha"

Tha

Skronja e pestë e gjuhës Arabe "Xhim"

Xhim

Skronja e gjashtë e gjuhës Arabe "Ha"

Ha

Skronja e shtatë e gjuhës Arabe "Hà"

Skronja e tetë e gjuhës Arabe "Dal"

Dal

Skronja e nëntë e gjuhës Arabe "Dhal"

Dhal

Skronja e dhjetë e gjuhës Arabe "Rra"

Rra

Skronja e 11 e gjuhës Arabe "Za"

Za

Skronja e 12 e gjuhës Arabe "Sin"

Sin

Skronja e 13 e gjuhës Arabe "Shin"

Shin

Skronja e 14 e gjuhës Arabe "Sad"

Sad

Skronja e 15 e gjuhës Arabe "Dad"

Dad

Skronja e 16 e gjuhës Arabe "Tà"

Skronja e 17 e gjuhës Arabe "Dhà"

Dha

Skronja e 18 e gjuhës Arabe "Ajn"

Ajn

Skronja e 19 e gjuhës Arabe "Gajn"

Gajn

Skronja e 20 e gjuhës Arabe "Fe"

Fe

Skronja e 21 e gjuhës Arabe "Kaf"

Kaf

Skronja e 22 e gjuhës Arabe "Kef"

Kef

Skronja e 23 e gjuhës Arabe "Lam"

Lam

Skronja e 24 e gjuhës Arabe "Mim"

Mim

Skronja e 25 e gjuhës Arabe "Nun"

Nun

Skronja e 26 e gjuhës Arabe "Ha"

Ha

Skronja e 27 e gjuhës Arabe "Waw"

Waw

Skronja e 28 e gjuhës Arabe "Ja"

Ja

Skronja e 29 e gjuhës Arabe "Hemze"

Hemze

Provim për shkronjat e Arabishtes.

0%
10 votes, 4.3 avg
0
abetarja arabisht

Quiz Abetarja Arabisht

Abetarja e gjuhës Arabe

1 / 27

Kjo është shkronja ____ e gjuhës Arabe

shkronja elif arabisht

2 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja kef arabisht

3 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja dhal arabisht

4 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja mim arabisht

5 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja hà arabisht

6 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja ajn arabisht

7 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja fa arabisht

8 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja dad arabisht

9 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja ja arabisht

10 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja lam arabisht

11 / 27

 Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja ta arabisht

12 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja hemze arabisht

13 / 27

 Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja waw arabisht

14 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja hàa arabisht

15 / 27

 Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja ba arabisht

16 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja gajn arabisht

17 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja dal arabisht

18 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja ha arabisht

19 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja ra arabisht

20 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja sin arabisht

21 / 27

 Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja tà arabisht

22 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja sad arabisht

23 / 27

 Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja tha arabisht

24 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja nun arabisht

25 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja kaf arabisht

26 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja dhà arabisht

27 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja za arabisht

Your score is

0%


Shpërndaje

Pin It on Pinterest

Share This