Shpërndaje

Mësoni alfabetin e gjuhës Arabe – Abetarja Kuranore elifbaja

Skronja e parë e gjuhës Arabe "Elif" --Kliko

Elif

Skronja e dytë e gjuhës Arabe "Ba"

Ba

Skronja e tretë e gjuhës Arabe "Ta"

Ta

Skronja e katërt e gjuhës Arabe "Tha"

Tha

Skronja e pestë e gjuhës Arabe "Xhim"

Xhim

Skronja e gjashtë e gjuhës Arabe "Ha"

Ha

Skronja e shtatë e gjuhës Arabe "Hà"

Skronja e tetë e gjuhës Arabe "Dal"

Dal

Skronja e nëntë e gjuhës Arabe "Dhal"

Dhal

Skronja e dhjetë e gjuhës Arabe "Rra"

Rra

Skronja e 11 e gjuhës Arabe "Za"

Za

Skronja e 12 e gjuhës Arabe "Sin"

Sin

Skronja e 13 e gjuhës Arabe "Shin"

Shin

Skronja e 14 e gjuhës Arabe "Sad"

Sad

Skronja e 15 e gjuhës Arabe "Dad"

Dad

Skronja e 16 e gjuhës Arabe "Tà"

Skronja e 17 e gjuhës Arabe "Dhà"

Dha

Skronja e 18 e gjuhës Arabe "Ajn"

Ajn

Skronja e 19 e gjuhës Arabe "Gajn"

Gajn

Skronja e 20 e gjuhës Arabe "Fe"

Fe

Skronja e 21 e gjuhës Arabe "Kaf"

Kaf

Skronja e 22 e gjuhës Arabe "Kef"

Kef

Skronja e 23 e gjuhës Arabe "Lam"

Lam

Skronja e 24 e gjuhës Arabe "Mim"

Mim

Skronja e 25 e gjuhës Arabe "Nun"

Nun

Skronja e 26 e gjuhës Arabe "Ha"

Ha

Skronja e 27 e gjuhës Arabe "Waw"

Waw

Skronja e 28 e gjuhës Arabe "Ja"

Ja

Skronja e 29 e gjuhës Arabe "Hemze"

Hemze

Provim për shkronjat e Arabishtes.

0%
19 votes, 4 avg
0
abetarja arabisht

Quiz Abetarja Arabisht

Abetarja e gjuhës Arabe

1 / 27

 Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja tha arabisht

2 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja hemze arabisht

3 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja hà arabisht

4 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja nun arabisht

5 / 27

 Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja waw arabisht

6 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja dal arabisht

7 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja ja arabisht

8 / 27

 Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja ba arabisht

9 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja dad arabisht

10 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja mim arabisht

11 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja za arabisht

12 / 27

 Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja tà arabisht

13 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja gajn arabisht

14 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja fa arabisht

15 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja kef arabisht

16 / 27

 Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja ta arabisht

17 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja sin arabisht

18 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja dhal arabisht

19 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja hàa arabisht

20 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja ha arabisht

21 / 27

Kjo është shkronja ____ e gjuhës Arabe

shkronja elif arabisht

22 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja dhà arabisht

23 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja ra arabisht

24 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja ajn arabisht

25 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja lam arabisht

26 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja sad arabisht

27 / 27

Kjo është shkronja ___ e gjuhës Arabe

shkronja kaf arabisht

Your score is

0%

Alfabeti i Gjuhes Arabe është alfabet i përdorur për të shkruar arabishten, gjuhën zyrtare në shumë vende arabe.

Alfabeti Arab përbëhet nga 28 shkronja të cilat përdoren për të shkruar fjalët arabe.

Alfabeti i gjuhes arabe është alfabeti i tretë më i përdorur në botë pas alfabetit latin dhe kinez.

Alfabeti arab ka një përkufizim të veçantë të mbajtësit të tij, të gjitha shenjat që përdoren në shkrimin arabisht janë të krijuara nga një dorë artistike.

Këto shenja janë të dizajnuara me një gjuhë të veçantë që i jep atyre një karakteristikë të veçantë. Shenjat janë të ndara në dy grupime: shenjat kryesore dhe shenjat e ndihmës. Shenjat kryesore janë shenjat që përdoren në shkrimin arab, ndërsa shenjat e ndihmës janë shenja të cilat përdoren për të shtuar zëra të veçantë në fjalë.

Alfabeti i gjuhes arabe ka një përdorim të gjerë në botën arabe. Është i përdorur për të shkruar arabishten si dhe për të shkruar fjalë në gjuhë të tjera përfshirë hebraishten, turqishten dhe persishten.

Është gjithashtu i përdorur për të shkruar dialekte të ndryshme të gjuhës arabe dhe për të shkruar librat fetarë islamikë. Tashme per te mesuar alfabetin e gjuhes arabe nuk ka me veshtiresi mesoarabisht.com ju vjen ne ndihme falas.

Ky postime  flet per temat:

Meso Arabisht
Meso Kuran
Meso Shkronjat E Kuranit
alfabeti i gjuhes arabe
alfabeti arab
#alfabeti #arabisht
meso alfabetin arabisht
alfabeti ne gjuhen arabe
shkronjat e gjuhes arabe
alfabeti ne gjuhen arabe


Shpërndaje

Pin It on Pinterest

Share This