Select Page
Shpërndaje

Mësoni Arabisht Falas Online

Mësoni gjuhën arabe nga komoditeti i shtëpisë tuaj.

Nëse jeni në punë ose në shkollë dhe nuk organizoheni dot për të ndjekur Kurset në prezencë, ky kurs Arabisht bën për ty.

Në çdo moment mund te studioni gjuhen arabe Falas. Në këtë faqe do të gjeni videot dhe materialet për të studiuar. Ky kurs shërben për ata që dinë të lexojnë Arabisht.

1A-perkthyer

libri i arabishtes me perkthim

1B-perkthyer

libri i arabishtes me perkthim

Vet gjuha arabe është prej fesë, njohja e saj është farz i prerë, ngase Kur’ani dhe Sunneti janë farz, e ato nuk kuptohen pos me kuptimin e gjuhës arabe, andaj ajo pa të cilën nuk plotësohet obligimi, edhe ajo është obligim.

Shejhul Islam Ibn Tejmije

Alfabeti i gjuhës Arabe

Për të gjithë ata qe dëshirojnë të mësojnë Alfabetin e gjuhës Arabe!

Te ky modul do të keni mundësinë e mësimit të alfabetit dhe të provoni aftësit tuaja me Quiz.

Mesime falas ne arabisht – per te gjithe ata qe kane deshire per ta mesuar gjuhen Arabe.

Mesime falas ne arabisht – per te gjithe ata qe duan ta kuptojne Kuranin kur e lexojne Arabisht.

Mesime falas ne arabisht – per te gjithe ata qe duan ta kuptojne cfar thone gjat namazit.

Vlera e gjuhës arabe dhe ndikimi i saj

Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë thotë: Gjuha arabe është simbol i Islamit dhe i pasuesve të tij, gjuhët janë prej simboleve më të mëdha të popujve me të cilat ata dallohen. [f.203]

Dije se mësimi i gjuhës (arabe) ndikon në mendje, edukatë dhe në fe me një ndikim shumë të fuqishëm, ndikon gjithashtu në përngjasimin me të parët e këtij Ummeti prej Sahabeve dhe Tabi’inëve, kurse përngjasimi me ata e rrit mendjen, fenë dhe edukatën.[f.207]

Iktidau siratil mustekim


Shpërndaje

Pin It on Pinterest

Share This